Ön Bilgilendirme Formu

                                                ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1. KONU:

İşbu, Mesafeli Satış Sözleşmesi öncesi hazırlanan Ön Bilgilendirme formu ile “Alıcı (Tüketici)” aşağıda yer alan şartlar ve konu kapsamında “Satıcı” ile  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile – 06.03.2011 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

 

2. SATICI BİLGİLERİ ( Sözleşme içerisinde SATICI olarak yer alacaktır.) :

Ünvanı

:

R.Cemil İpekçi

Adresi

:

Firuzağa Mah. Bostanbaşı Caddesi, No:4 / D Beyoğlu/İSTANBUL

Telefon

:

212 244 08 36

 

 

 

Eposta adresi

:

cemilipekci@cemilipekci.com.tr

 

3. TÜKETİCİ BİLGİLERİ ( Sözleşme içerisinde  ALICI olarak yer alacaktır. ):

 

Teslim Edilecek Kişi

:

 

Teslimat Adresi

:

 

Telefon

:

 

Faks

:

 

Email/Kullanıcı Adı

:

 

 

4. FATURA  ve SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ:

 

Adı/Soyadı/Ünvanı

:

 

Adresi

:

 

Telefon

:

 

Faks

:

 

Email/Kullanıcı Adı

:

 

Fatura Teslim

:

Aksi yönde bir talep tarafımıza iletilmedikçe fatura, sipariş teslimatı sırasında ALICIya teslim edilecektir.

 

 

 

 

 

 

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ:

5.1 Satın alınmak istenen ürünün tüm özellikleri ve çeşitli açılardan çekilmiş resimleri internet sitemizde ( www.cemilipekci.com.tr ) yer almaktadır. Ürün özelliklerini, ürünün stoklarımızda olup- olmadığını,  belirtilen satın alma tarihleri arasında internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Stoklarda tükenen ürünün yeniden üretiminin yapılıp yapılmayacağı SATICI insiyatifindedir.

5.2 Satın almak istediğiniz ürünün fiyatını internet sitemizden görebilirsiniz. Listelenen ve ilan edilen satış fiyatlarına kdv dahildir. İlan edilen ürün fiyatları kampanya süresince (belirtilen kampanya bitim günü saat 24.00 e kadar ) ya da güncelleninceye kadar geçerlidir.

5.3 Satın almak istediğiniz, sözleşme konusu ürün / ürünlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda listelenmiştir;  

 

Ürün / Ürünler

Adet

Birim Fiyatı

KDV Dahil

Bedel

 

 

 

              TL

 

 

 

 

Kargo Bedeli

 

 

               TL

Genel Toplam :

               TL

 

Ödeme Şekli ve Planı

:

 

 

Teslimat Adresi

:

 

 

Teslim Edilecek Kişi

:

 

 

Fatura Adresi

:

 

 

Sipariş Tarihi

:

 

 

Teslimat Tarihi

:

 

 

Teslim Şekli

:

Adrese Teslim

 

 

Ürün gönderim masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Aynı gün içerisinde verilen tüm siparişler, tek bir gönderi ile ALICIya gönderilecek olup;  tek bir kargo ücreti ödenir. 

6. CAYMA HAKKI:

6.1. ALICI, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde; cayma hakkını, malı teslim aldığı / teslim adresi olarak belirttiği mahaldeki şahıs ya da tüzel kişiye teslim edildiği günden itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kullanabilir.  Yedi gün içerisinde kullanılması gereken “Cayma Hakkı”, diğer sözleşmelerde; sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. ALICI, bu süre içerisinde cayma hakkını kullandığını, SATICIya, iadeli taahhütlü posta, e-mail yolu ile yazılı olarak bildirecektir. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller aşağıda yer almaktadır.

6.2. CAYMA HAKKININ KULLANILMASI;

6.2.1. Üçüncü kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün orijinal faturası, (İade edilmek istenen ürün tüzel kişilik tarafından satın alınmış ve fatura tüzel kişilik adına düzenlenmişse;  ürün iade edilirken, ALICI tüzel kişiliğin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişilik  adına düzenlenen ürün iadeleri, iade faturası düzenlenmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) ürün ile birlikte SATICIya teslim edilmelidir.

6.2.2. İnternet sitesine kayıtlı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak doldurulacak iade formu, 


6.2.3. İade edilecek ürün / ürünler kullanılmamış olmalı, orijinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, ürüne ve orijinal ambalajına zarar gelmeyecek şekilde paketlenerek, anlaşmalı kargo şirketine teslim edilmesi gerekmektedir. 

 
6.2.4. SATICI, cayma bildiriminin süresi içerisinde yapılması ve cayma bildirimine konu ürünlerin makul süre içerisinde kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde, almış olduğu  ürün / ürünlerin bedelini veya  ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür. 

6.2.5. ALICI’ nın, kusurundan kaynaklanan bir nedenle, malın değerinin azalması veya iadenin  imkânsızlaşması söz konusu olursa;  ALICI, SATICI’ ya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmekle yükümlüdür.


6.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle;  ALICI, SATICI tarafından düzenlenen kampanyadan sağladığı her türlü faydayı iade etmekle yükümlüdür. Mesela kampanya kapsamında belirli bir limit ile alışveriş edilmiş olması kapsamında yapılan indirim var ise bu miktar ALICIya yapılacak iade tutarından mahsup edilecektir. Yine belirli bir limit tutarında yapılan alışveriş karşılığında verilen hediyeler söz konusu ile cayma hakkının kullanımı akabinde iade edilecek ürün ile birlikte gönderilen hediye ürün de iade edilecektir.

6.2.7. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar SATICI’ ya aittir. 
 

6.3. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER:

6.3.1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICInın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

6.3.2. ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ( iç giyim ürünleri, mayo ve bikini niteliğindeki ürünler,  makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler vb. ), çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

6.3.3. ALICI, tarafından ambalajının açılmış olması halinde, ses ve görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

6.3.4. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

7. ÜRÜN TESLİMİ:

7.1. ALICI, internet sitemiz ( www.cemilipekci.com.tr) üzerinden, sözleşme konusu ürün/ ürünlerin özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslim koşullarını hakkında yukarıda yer alan ön bilgileri okuyup, kabul ettiğini, elektronik ortamda bu hususları teyit ettiğini beyan ve kabul eder. İş bu ön bilgilendirme formunun  elektronik ortamda teyit edilmesi; ilgili Yönetmelik düzenlemeleri uyarınca, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce ALICInın, SATICI tarafından bildirilmesi gereken; ürün özellikleri, satış fiyatı, teslim  ve iade koşulları ile adreslerini ve sair tüm soruları hususunda SATICIdan bilgi edindiğini ve bu koşullar ile mesafeli satış sözleşmesini akdetmeyi istediğini beyan ve kabul eder.

7.2. Sözleşme konusu ürün / ürünler, otuz günlük yasal süreyi aşmaksızın, ALICIya veya ALICI tarafından bildirilen teslimat adresindeki kişi ya da tüzel kişiliğe, internet sitesinde belirtilen süre içerisinde  teslim edilir.

7.3. SATICI, sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, ALICInın bu durumdan, ifa yükümlülüğünün süresi içerisinde haberdar edilmesini ve ödemiş olduğu toplam bedelin, onu borç altına sokan her türlü belgenin ise en geç on gün içinde kendisine iade edileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.4. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.5. SATICI, kusuru olmaksızın, önceden ön görülemeyen bir sebep ile borçlarını yerine getirmesini engelleyici bir halin oluşması, sözleşme konusu ürün / ürünleri teslim edemeyeceğinin anlaşılması halinde, durumu derhal ALICIya bildireceğini beyan ve kabul etmiştir. ALICI, öngörülemeyen bu halde, siparişin, SATICI tarafından iptal edilmesini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Siparişin bu gibi durumlarda  SATICI tarafından iptal edilmesi halinde, ALICI tarafından yapılan nakit ödeme bedeli, SATICI tarafından on gün içerisinde, ALICI hesabına ya da kredi kartına iade edilir. Kredi kartına iade işleminin yapılması halinde, ALICI iade miktarının bankacılık işlemleri sebebi ile gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. İade bedelinin gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabilecek olması sebebi ile SATICIdan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul ve beyan etmiştir.

7.6. Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

8.  SAİR HÜKÜMLER:

8.1. İş bu “Ön Bilgilendirme Formu” hükümlerinin uygulanmasından doğan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde;  tüketicinin mal ve hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

İş bu ön bilgilendirme formu ………….tarihinde, ALICI tarafından, okunarak, içeriği tümüyle anlaşılmış, tüm hükümleri onaylanarak, kabul ve beyan olunmuştur.

TARİH SATICI

 

 

                                                                         ALICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yukarı