Üyelik Sözleşmesi

                                           KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1-    İş bu sözleşmenin konusu; KULLANICInın, siteden yararlanma şartlarının, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

2-    İnternet sitemize üye olan “KULLANICI”, üyelik prosedürü esnasında verdiği bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir.  Tüm KULLANICIlara ait üyelik bilgileri gizlilik içerisinde alınmaktadır,  üçüncü şahıslar ve diğer site kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Sadece ürün teslimatı için gerekli adres bilgileri anlaşmalı kargo firması ile paylaşılmaktadır.

3-    KULLANICI, üyelik esnasında verdiği iletişim bilgilerinin, “İnternet Sitemiz” tarafından gönderilebilecek tanıtım, kampanya, bilgilendirme vb. içeren mesajların iletilmesi için de kullanılmasını kabul ve beyan etmiştir.

4-    KULLANICI, internet sitemize üye olarak giriş yapmasını sağlayacak kullanıcı adı,  parolası vb. erişim araçlarının güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması hususunda tek sorumludur. İhmal ve kusurundan kaynaklanabilecek her türlü zarardan sadece kendisi sorumludur.

5-    KULLANICI, tarafından oluşturulan üyelik profilini ve bilgilerini hiçbir şekilde başka bir KULLANICIya ya da üçüncü bir kişiye devredemez ve her ne amaçla olursa olsun kullanımına izin veremez. KULLANICI,  aksi yöndeki davranışı halinde üyeliğinin iptal edileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

6-    İnternet Sitemiz tarafından, üçüncü kişilerin sahibi olduğu veya işlettiği internet sitelerine ‘link’ verilebilir. Link verilmesi; web sitesini veya işletenini desteklemek veya sitede yer alan ürünlerin desteklenmesi, ürün/ hizmetlerin garanti edildiği anlamı taşımamaktadır. Link verilen web siteleri ve içerikleri yönünden, İnternet Sitemizin her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

7-    Ödeme işlemleri esnasında maksimum güvenliğin sağlanması için “3D Secure” sistemini kullanmaktayız. Tüm kredi kartı işlemleri- onayları, İnternet Sitemizden bağımsız olarak ilgili banka ile KULLANICI arasında online olarak gerçekleşmektedir. Kredi kartı bilgileriniz, şifreniz İnternet Sitemiz tarafından görüntülenemez ve kaydedilmez.

 

8-    İnternet Sitemizde ilan edilen ve iş bu sözleşme ile belirlenen kurallara, yasal düzenlemelere, genel ahlak ve iyiniyet kurallarına uymadığı tespit edilen KULLANICInın üyeliği, Sitemiz tarafından iptal edilecektir. Üyelik iptali sebebi ile KULLANICI, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep hakkı olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

 

9-    İnternet Sitemizden satın alınan ürünler; satın alma tarihini müteakip üç (3) iş günü içerisinde kargoya verilir. Satın alınan ürünler özel üretim sınıfına girdiği zaman kargoya verilme süresinde değişiklik olabilir.

 

10-           Ürün iade adresi; KULLANICI, mesafeli satış sözleşmesi ya da ilgili yasal düzenlemeler kapsamında ürünü iade etmek istediğinde; Firuzağa Mahallesi, Bostanbaşı Caddesi, No: 4 / D Beyoğlu- İstanbul adresine, anlaşmalı kargo vasıtasıyla ürünü gönderecektir.

11-    Site Sahibi, iş bu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.  Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

 

12-                İnternet Sitemizde  satışa sunulan tüm ürünler, Cemil İpekçi tarafından  tasarlanmış ve satışa sunum şekli organize edilmiştir. Bu itibarla internet sitesinde satışa sunulan tüm mal / hizmetlere ait fikri haklar ve mülkiyet hakkı Cemil İpekçi’ye aittir. KULLANICI, Site içerisinde yer alan hiçbir içeriği, her ne sebeple olursa olsun, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini vb. kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Aksi halde Cemil İpekçi’nin Fikri Mülkiyet Hukuku’ndan kaynaklanan tüm dava ve talep hakları saklıdır.

13-                KULLANICI, İnternet Sitemizin işleyişini aksatabilecek/ güvenliğini tehdit edecek, kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek herhangi bir  davranışta bulunmayacağını aksi halde Site Sahibinin uğrayabileceği her türlü zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

14-           İnternet sitemizden sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine gönderim yapılmaktadır.

15-                İş bu sözleşmenin uygulanması, yorumlanması ve ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. Bu sözleşmeden doğan /doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

16-                KULLANICI, iş bu sözleşmeyi kabul ettiği beyanı ile internet sitemizde yer alan kullanım, üyelik, mesafeli satış vb. hizmetlerine dair tüm kuralları öğrendiğini ve kabul ettiğini beyan ve kabul etmiştir.

 

İş bu kullanıcı sözleşmesi  ………….tarihinde, KULLANICI  tarafından, okunarak, içeriği tümüyle anlaşılmış, tüm hükümlerinin onaylandığı, kabul ve beyan olunmuştur. 

 
Yukarı